top of page
200111_twins_ntsz_BOB_9645.jpg

TWINS

A Twins a tánc nyelvén mesél az ikerlét mélyebb rétegeiről. Két táncos, két maszkos figura, hol iker-bábuként, hol iker-testvérként keresik az egység, az összetartozás, az elszakadás, az egyedüllét és a magány állapotait.

Az előadás nem analizálni próbál vagy megfejteni, hanem sokkal inkább a tünetek, a lehetőségek tárházát számba venni. A két táncos ikercsillagként köröz a szinte csupasz térben, míg elválaszthatatlannak hitt kapcsolatukban végig nem élik az ikrek paradoxonát: hiába az egypetényi közösség, a születés utáni nagy utazás számukra már aszinkronitás, ahol önálló személyiségük egységét kell megtalálniuk. Az alkotó nem keres végső megoldásokat. Sokkal inkább maga a folyamat érdekli, a feloldhatatlannal való szembenézés.

idezo.jpg

Frenák soha nem analizál, inkább ellentétez, ahogy ezúttal is. Szép és vad, finom és érdes darab ez is.

idezo.jpg

Emlékképek és a jelen valósága váltja egymást ebben a történetben, a múltbeli harmonikus egymásba fonódás és a jelen idejű agresszív eltávolodás, gyermeki és felnőtt életpillanatok játéka ez.

Makrai Szonja

Magyar Nemzet

idezo.jpg

Teljességről, magunk megmutatásáról, idegenségről, életről és élettelenségről ad gondolkodnivalót.

Török Ákos

szinhaz.net

KÖZREMŰKÖDŐK

Táncosok, koreográfusok
Esterházy Fanni, Maurer Milán

Marionett
Fekete Dávid

Színpadtechnika
Zoltai György

Zenei szerkesztő
Gergely Attila

Fény
Marton János

Hang
Hajas Attila

Koncepció és szcenográfia
Frenák Pál

bottom of page